03
اردیبهشت

خانم نیازی

واقعا از قالیشویی آبادیان ممنونم . علاوه بر اینکه تمام سوالات منو به صورت تلفنی جواب دادند. با ارسال نیروی متخصص در اسرع وقت نگرانی بنده را برطرف کردند. در استفاده از خدمات شستشو در منزل با این مجموعه شک نکنید.