ضمانت خدمات

کلیه خدمات قالیشویی آبادیان با ضمانت و دارای بیمه شستشو و انتقال فرش به محل است.