13
دی

مبلشویی در منزل با دستگاه تخصصی

امروزه شستشوی مبلمان با دستگاه‌های تخصصی انجام می‌شود. این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه سبب می‌گردند مبلمان تمیزتر شود، تمیز شدن مبلمان را در مدت زمان کوتاه‌تر و با صرف انرژی کمتری نیز به همراه دارد. گروه کارخانجات آبادیان که در حوزه شستشوی مبل در منزل فعالیت می‌کند، می‌تواند با این دستگاه‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر مبلمان شما را شسته و خشک نمایند.