18
آبان

نحوه خشکشویی مبلمان

خشکشویی مبلمان به این صورت است که با استفاده از دستگاه های خشکشویی مبلمان مکانیزه بدون خیس شدن فوم و اسکلت چوبی مبلمان منزل شما خشکشویی شده و در انتها توسط دستگاه مکنده قوی رطوبت پارچه مبل به همراه کثیفی آن خارج خواهد شد و بدون آسیب دیدگی پارچه، فوم و اسکلت و ساختار کلی مبل، مبلمانی تمیز خواهید داشت.