ترمیم و بازسازی فرش در منزل

تاریخ اجرا : شهریور ۱۴۰۰
محل : شاهین شهر ، خیابان عارف
ارزش ۵۰۰،۰۰۰ تومان
مشتری خانم مشتاقیان
دسته مسکونی

نمونه کار ترمیم و بازسازی فرش در منزل :

توسط کادر متخصص در سریعترین زمان ممکن