نمونه کارخشکشویی خوشخواب در منزل مشتری

تاریخ اجرا : اسفند ۱۳۹۹
محل : اصفهان ، خیابان چهارباغ عباسی
ارزش ۲۰۰،۰۰۰ تومان
مشتری اربابیان
دسته مسکونی

نمونه کار شستشوی خوشخواب :

توسط دستگاه های کارچر آلمان با بهترین مواد ، با کادر متخصص در سریعترین زمان ممکن ، بدون آسیب دیدیگی یا پارگی و لکه