خشکشویی مبلمان

18
آبان

نحوه خشکشویی مبلمان

خشکشویی مبلمان به این صورت است که با استفاده از دستگاه های خشکشویی مبلمان مکانیزه بدون خیس شدن فوم و اسکلت چوبی مبلمان منزل شما خشکشویی شده و در انتها توسط دستگاه...

ادامه مطلب
10
آبان

روش های خشکشویی مبلمان

در روش های سنتی خشک شویی مبلمان، خانم ها از مواد شوینده و در بهترین حالت ها از کف شامپو فرش های خانگی برای تمیز کردن و برداشتن لکه ها...

ادامه مطلب